Vásárlói Tájékoztató - Túrajegy

FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK

Jelen Tájékoztatóban a következő szavak és kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:

 • kibocsátó: Menyházi Regina egyéni vállalkozó (székhely: 2167 Vácduka, Kossuth Lajos út 38/A, adószám: 56306543-1-33);
 • márkanév: Menyházi Regina e.v. által létrehozott márkanév a NaTúra;
 • túrajegy: a kibocsátó által a NaTúra márkanév alatt létrehozott, a kibocsátó által nyújtott szolgáltatás igénybevételére jogosító okirat;
 • vásárló: az a kibocsátón kívüli magánszemély, aki a túrajegyet kibocsátási értéken megvásárolja közvetlenül a kibocsátótól így annak tulajdonosává válik;
 • végfelhasználó: az a személy, aki a megvásárolt túrajegy birtokában igénybe veszi a Menyházi Regina e.v. által biztosított szolgáltatást;
 • átvevőpont: az a gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyesület, alapítvány, szervezet, aki megállapodás alapján a kibocsátó hivatalos weboldalán (www.termeszetkozelituravezetes.hu és www.na-tura.info) a vásárló által megrendelt Túrajegy személyesen történő átvételére lehetőséget biztosít a vásárló részére;
 • kibocsátási érték: az az összeg, amilyen értékben a vásárló Menyházi Regina e.v. által kibocsátott túrajegy felhasználásával igénybe veheti Menyházi Regina e.v. által biztosított szolgáltatást, valamint amilyen értékben a vásárló Menyházi Regina e.v. mint kibocsátó hivatalos weboldalán (www.termeszetkozelituravezetes.hu és www.na-tura.info) megvásárolhatja a túrajegyet;
 • vásárlás dátuma: az az időpont (év, hónap, nap), amikor a vásárló a túrajegyet közvetlenül a kibocsátótól a kibocsátási értéken megvásárolta;
 • felhasználási időszak: az az időszak, amíg vásárló által megvásárolt túrajegy felhasználható (a vásárlás dátuma + 1 év);
 • felhasználási mód: a túrajegyet a végfelhasználó a Menyházi Regina e.v. által biztosított szolgáltatás igénybevételére használhatja fel 1 fő részére 1 alkalommal; Menyházi Regina e.v. által biztosított szolgáltatáson kívül a túrajegy nem váltható be.

A TÚRAJEGYEK HASZNÁLATA

I. A TÚRAJEGY TARTALMA

1. A túrajegy az alábbiakat tartalmazza:

 • sorszám
 • márkanév
 • a túrajegy megnevezésre vonatkozó utalás
 • a kibocsátási érték
 • végfelhasználó neve
 • a vásárlás dátuma
 • felhasználási útmutató 

II. A TÚRAJEGY MEGVÁSÁRLÁSA

1. A Túrajegy a Vásárló által közvetlenül a kibocsátótól a kibocsátó hivatalos weboldalán (www.termeszetkozelituravezetes.hu és www.na-tura.info) vásárolható meg, melyeket a Vásárló személyesen az átvevőpontokon vehet át. Az átvevőpontok telephelyeinek listáját jelen Tájékoztató melléklete tartalmazza.

2. A Vásárló számára a Túrajegy vételára nem térhet el a Túrajegy kibocsátási értékétől.

3. A Túrajegy megvásárlásával, illetve bármely módon történő megszerzésével a Vásárló a Túrajegy kibocsátására vonatkozó, a mindenkor hatályos Vásárlói tájékoztatóban foglaltakat magára nézve kötelezően elfogadja.

4. A Túrajegy elvesztése, megsemmisülése csereutalvány igénylésére, illetve a vételár visszakövetelésére nem jogosít.

5. Túrajegy csak sérülésmentes nyomtatott okirat lehet.

6. A sérült, vagy hiányos Túrajegy Túrajegyként nem használható fel.

7. A Túrajegy nem minősül pénznek, illetve értékpapírnak.

8. A Túrajegy hamisítása bűncselekmény.

9. A kibocsátó hivatalos weboldalán (www.termeszetkozelituravezetes.hu és www.na-tura.info) keresztül történő vásárlás esetén kizárólag az a Túrajegy érvényes, amelyről a kibocsátó számlát állít ki, melyet elektronikus úton (e-mailben), míg magát a Túrajegyet postai úton (ajánlott levélként) küld meg a Vásárló részére.

10. Az átvevőponton történő átvétel esetén kizárólag az a Túrajegy érvényes, amely az átvétel pillanatában az átvevőpont pecsétjével/ellenjegyzésével érvényesítésre került.


III. A TÚRAJEGY FELHASZNÁLÁSA

1. A Túrajegy bármilyen 18 év feletti magánszemélyre szabadon átruházható.

2. A Túrajegy Végfelhasználója jogosult a Túrajegy beváltásával a felhasználási időszakon belül a felhasználási helyeken a Túrajegy kibocsátási értékén igénybe venni a Menyházi Regina e.v. által biztosított szolgáltatást.

3. A Túrajegy érvényesítése azzal valósul meg, hogy a kibocsátónál, illetve az átvevőponton történő átvételkor a Túrajegy hátoldalára felkerül az érvényességet igazoló pecsét/ellenjegyzés, illetve a kibocsátó hivatalos weboldalán (www.termeszetkozelituravezetes.hu és www.na-tura.info) történő vásárláskor a kibocsátó a Túrajegyet postai úton (ajánlott levélként) megküldi a Vásárló részére, valamint ahhoz kapcsolódóan számlát bocsát ki, melyet elektronikus úton (e-mailben) küld meg a Vásárló részére.

4. A Túrajegy felhasználása azzal valósul meg, hogy a Túrajegyet a Végfelhasználó a vásárlás dátumától számított 1 éven belül 1 alkalommal 1 fő résztvevő részére beváltja a Menyházi Regina e.v. által biztosított 1 napos szolgáltatás igénybevételére.

5. A szolgáltatás igénybevételére egyebekben ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a pénz felhasználásával történő vásárlás esetén.

6. A Túrajegy kibocsátási értékénél kisebb értékű szolgáltatás igénybevétele esetén az érték és a kibocsátási érték közötti különbség sem készpénzben, sem banki átutalással nem téríthető vissza a vásárlónak.


IV. A TÚRAJEGY VISSZAVÁLTÁSA

A fel nem használt Túrajegy visszavásárlására a kibocsátó nem köteles.

A KÖZLEMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE

A kibocsátó a jelen Tájékoztatót, annak módosítását, valamint a Túrajegyekkel összefüggő információkat a hivatalos weboldalán (www.termeszetkozelituravezetes.hu és www.na-tura.info) köteles közzétenni, illetve az átvevőpontokon elhelyezni.

Jelen Tájékoztató hatálybalépésének napja: 2022. szeptember 1.